Trợ giúp

Help UNIQLO Trợ giúp

 

Q. [Thông Báo] Điều Chỉnh Giá Đặc Biệt (Online và Tất Cả Cửa Hàng)

User-added image
User-added image
Danh sách sản phẩm được thay đổi giá:
User-added image
User-added image
User-added image
User-added image

 

Thông tin này có hữu ích không?

Nếu trang trợ giúp của chúng tôi chưa trả lời được các yêu cầu của bạn hoặc những góp ý khác từ bạn.
Vui lòng liên hệ Trung Tâm Khách Hàng của chúng tôi qua email hoặc điện thoại.
Để nâng cao chất lượng dịch vụ, chúng tôi rất trân trọng những phản hồi của khách hàng về thông tin/ bài viết này.
(Vui lòng lưu ý:
Không phản hồi)