Trợ giúp

Help UNIQLO Trợ giúp

 

Q. Làm thế nào để Đổi/ Trả sản phẩm bị lỗi?

Đối với các trường hợp bất thường hoặc lỗi do nhà sản xuất, vui lòng liên hệ Trung Tâm Khách Hàng để được hỗ trợ thêm.

Thông tin này có hữu ích không?

Nếu trang trợ giúp của chúng tôi chưa trả lời được các yêu cầu của bạn hoặc những góp ý khác từ bạn.
Vui lòng liên hệ Trung Tâm Khách Hàng của chúng tôi qua email hoặc điện thoại.
Để nâng cao chất lượng dịch vụ, chúng tôi rất trân trọng những phản hồi của khách hàng về thông tin/ bài viết này.
(Vui lòng lưu ý:
Không phản hồi)