Trợ giúp

Help UNIQLO Trợ giúp

 

Q. Thông tin kích thước sản phẩm

Để kiểm tra kích thước của sản phẩm, bạn có thể chọn sản phẩm yêu thích trên trang web hoặc ứng dụng Uniqlo. Sau đó, chọn xem các kích thước có sẵn ở cột ngoài cùng bên phải. Kích thước sản phẩm sẽ khác nhau tùy theo ý tưởng thiết kế của mỗi mặt hàng. Ngay cả khi kích thước hiển thị là giống nhau, kích thước của chính sản phẩm sẽ khác nhau tùy theo từng mặt hàng.
Khi đến mua sắm tại cửa hàng, bạn vui lòng liên hệ với nhân viên để được hỗ trợ chi tiết và nhanh chóng.

Thông tin này có hữu ích không?

Nếu trang trợ giúp của chúng tôi chưa trả lời được các yêu cầu của bạn hoặc những góp ý khác từ bạn.
Vui lòng liên hệ Trung Tâm Khách Hàng của chúng tôi qua email hoặc điện thoại.
Để nâng cao chất lượng dịch vụ, chúng tôi rất trân trọng những phản hồi của khách hàng về thông tin/ bài viết này.
(Vui lòng lưu ý:
Không phản hồi)