Trợ giúp

Help UNIQLO Trợ giúp

 

Q. Làm thế nào để kiểm tra tiến độ giao hàng?

Khách hàng có thể kiểm tra tình trạng đơn hàng bằng cách sử dụng trang web theo dõi của đối tác giao hàng (GHN) tại đây. Vui lòng tìm mã vận đơn trong email xác nhận đơn hàng của quý khách.

 

Thông tin này có hữu ích không?

Nếu trang trợ giúp của chúng tôi chưa trả lời được các yêu cầu của bạn hoặc những góp ý khác từ bạn.
Vui lòng liên hệ Trung Tâm Khách Hàng của chúng tôi qua email hoặc điện thoại.
Để nâng cao chất lượng dịch vụ, chúng tôi rất trân trọng những phản hồi của khách hàng về thông tin/ bài viết này.
(Vui lòng lưu ý:
Không phản hồi)