Q. Làm cách nào để hủy một phần của đơn hàng đã đặt?

Rất tiếc, UNIQLO chưa có dịch vụ hủy một phần của đơn hàng trực tiếp trên đơn hàng đã xác nhận.

Nếu tình trạng hiện tại của đơn hàng cho phép (trong vòng 30 phút sau khi hoàn tất đơn hàng), khách hàng có thể hủy hoàn toàn đơn hàng và đặt lại.

Xin lưu ý, sản phẩm trong đơn hàng hủy có thể sẽ không còn hàng tại thời điểm tiến hành đặt lại đơn hàng mới.
Thông tin này có hữu ích không?
Nếu thông tin trên chưa hỗ trợ được bạn, khách hàng vui lòng liên hệ Trung Tâm Khách Hàng qua các phương thức bên dưới.
Quý khách vui lòng chia sẻ lý do bài viết không hữu ích để UNIQLO cải thiện.
Vui lòng chia sẻ phần nào của bài viết này khó hiểuVui lòng chia sẻ thông tin bạn đang tìm kiếm.Vui lòng chia sẻ phần nào của bài viết không khớp/ không đúng.Tôi không đồng ý với Chính sách.Hãy chia sẻ lý do của bạn và cách UNIQLO có thể cải thiện nó.

Lưu ý: Vui lòng không ghi thông tin cá nhân

Chia sẻ của bạn sẽ được sử dụng nội bộ cho mục đích cải thiện chất lượng dịch vụ và sản phẩm. UNIQLO sẽ không thể trả lời bạn trực tiếp thông qua phản hồi này.

Vui lòng điền chia sẻ chi tiết của bạn dưới đây: