Trợ giúp

Help UNIQLO Trợ giúp

 

Q. Thay đổi email thành viên

Bạn có thể thay đổi địa chỉ email bằng cách chỉnh sửa thông tin trong hồ sơ thành viên

Bước 1: Vui lòng đăng nhập vào tài khoản thành viên UNIQLO trực tuyến với email đăng ký ban đầu và đổi chi tiết tại mục [Cài đặt hồ sơ] -> [Chỉnh sửa hồ sơ]
User-added image


Bước 2: Nhấn vào ô ‘Thay đổi địa chỉ email’. 
User-added image

Bước 3: Nhập email và mật khẩu mới để thay đổi thông tin tài khoản.

User-added image


Bước 4: Ấn [Gửi mã xác nhận], 1 email sẽ được gửi đến email mà bạn đăng ký.

User-added image


Bước 5: Nhập 6 ký tự xác nhận và ấn [Tiếp theo]

User-added image

Thông tin này có hữu ích không?

Nếu trang trợ giúp của chúng tôi chưa trả lời được các yêu cầu của bạn hoặc những góp ý khác từ bạn.
Vui lòng liên hệ Trung Tâm Khách Hàng của chúng tôi qua email hoặc điện thoại.
Để nâng cao chất lượng dịch vụ, chúng tôi rất trân trọng những phản hồi của khách hàng về thông tin/ bài viết này.
(Vui lòng lưu ý:
Không phản hồi)